Oferta


ADR

  • zabezpieczamy zakłady pod względem przestrzegania rygorystycznych przepisów ADR,
  • szkolimy pracowników w zakresie bezpiecznej obsługi takich towarów (szkolenia stanowiskowe),
  • doradzamy jak dobrać właściwe opakowanie aby zmniejszyć koszty,
  • sporządzamy obowiązkowe zestawienia dla organów kontrolnych w zakresie załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych ADR (kwasy, benzyna, ropa, alkohol, środki żrące, promieniowanie, środki wybuchowe, zasady itp),
  • sporządzamy Plany Ochrony Towarów Dużego Ryzyka,
  • sporządzamy raportów powypadkowych w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych,
  • wspieramy naszych klientów na terenie całej Unii Europejskiej,
  • sporządzamy dokumenty przewozowe ADR i na wyłączeniu.

Dane firmy

TACHO Wicher i Piputa s.c.
ul. Miechowska 56
32-340 Wolbrom

NIP: 637-19-98-970
REGON: 356700173

Biuro/fax:
32 646 59 19
kontakt z nami


COPYRIGHT 2017 TACHO